Nyheder den 05-10-2021

Kære alle

Vedhæftet modtager I yderligere materiale til generalforsamlingen i vores grundejerforening.

Det drejer sig om:

*   Bestyrelsens beretning (dagsordenens pkt. 2)

*   Notat fra advokat vedr. kloaksag (ligeledes dagsordens pkt. 2)

*   Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 4). Der er indkommet 3 forslag med bilag

*   Opdateret indkaldelse, hvor de indkomne forslag er medtaget og nummereret

Mvh

Bestyrelsen

Beretning okt 2021

Forslag fra Claus Lindhardt vedr vejlaug

Forslag fra Hanne vedr Problem med vand

GF – Dispensation Hegn & Hæk

GF – LIFA hævd

GF – Lokalplan 4.7

GF – Retssag hævd på fællesareal

GF forslag generalforsamling 2021 vedr fællesarealer – fra Hanne GF

Tidsubegrænset brugsret Drachmann

Notat med tidslinje til brug for

Generalforsamlingsreferat 07 09 2020 med tilføjelse

Forslag fra Henning Morville vedr kloaklaug

GF Hjertebjærgparken opdateret indkaldelse til generalforsamling 14 10 2021