Det gode naboskab

Der henstilles til, at vi alle bidrager til det gode naboskab ved at melde til relevante naboer om periode og sted, når man har byggeprojekter, gravearbejde eller andre projekter/arrangementer, hvor der vil opstå støj eller gene for andre.

Herunder henstilles der til, at man ikke spærrer til- og afkørselsveje, og at der til hver en tid skal være frie brand og ambulanceveje.

Der færdes  legende børn på vores veje, hvorfor der skal udvises den passende agtpågivenhed og den kørende hastighed ligeledes tilpasses dertil.