Vedtægter for Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

§1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Hjertebjærgparken”. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. §2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejermæssige interesser i alle fællesanliggender. I henhold til den for udstykningen gældende lokalplan skal foreningen forestå drift og vedligeholdelse af de til udstykningsområdet hørende fællesarealer, herunder fordelingsveje, gæsteparkeringsareal, boligveje og grønne områder. Stk. 2: Snerydning: Grundejerforeningen…

Læs mere →