Nye Ejere

Velkommen i Hjertebjærgparken

Bestyrelsen i Grundejerforeningen byder jer velkommen i Hjertebjærgparken og håber, I bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen består af 40 ejerboliger.

I bebyggelsen bor der en del mindreårige børn, der ligesom de voksne skal kunne færdes trygt herude, derfor henstiller vi til alle om at vise hensyn og køre efter forholdene. Dette er af hensyn til veje og perlesten.

Vi er alle interesserede i et pænt og roligt miljø herude. Derfor er det vigtigt, at man holder arealet rundt om egen bopæl pænt og ryddeligt. Græs skal slås, ukrudt fjernes m.m. Affald må ikke henstilles foran bopæl. Kommunen har en fin affaldsordning.

Det henstilles til, at man ikke cykler på græs eller på beplantede områder. Græsarealer er heller ikke til parkering.

Vi har nogle regler med hensyn til opførelse af hegn, plantning af hæk samt opsætning af antenner. Alle planer om opførelse, plantning og opsætning skal ansøges skriftligt til grundejerforeningens bestyrelse, hvorefter ansøgningen vil blive behandlet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Se venligst Hegn & hæk.

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til et medlem af bestyrelsen (navne og adresser står på vores hjemmeside) eller via email til
formand@hjertebjaergparken.dk.

Kontingent henvises til referat af gerneralforsamlingen. Forfald hver den 1. januar, april,  juli og  oktober måned. Beløbet skal indsættes på foreningens konto – Danske Bank: Regnr: 1551 – kontonr: 3229179020 .Det er meget vigtigt, at indbetalingen forsynes med oplysning om indbetalers husnr. Eks. HJBJPK50 (Hjertebjærgparken 50). Kassereren kan kontaktes på:
kasserer@hjertebjaergparken.dk

Bestyrelsen opfordre alle til, at sende deres e-mailadresse til formanden med navn og husnummer, således at nyhedsbreve kan udsendes via mail.

Vi håber, at I bliver glade for at bo i Hjertebjærgparken.