Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 29.11.2021 FORSLAG (juridisk formulering) Som drøftet på generalforsamling den 14. oktober 2021 er der over tid blevet etableret en række indretninger og bygninger på Grundejerforeningens område af enkelte ejere. Forslagsstillerne stiller forslag om (som alternativ til den vedtagne advokatundersøgelse), at bestyrelsen pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til formål,…

Læs mere →

Generalforsamling d.07.09.20

Generalforsamling d.07.09.2020 Fremmødt var: 1,3,7,11, 13,15,17,19,21,23,31,33,37,39,41, 2,6A, 6B, 6C,8,10,14,16,22,30,32. Apotherkergaard Ejd. ApS repræsenterer 1,3,7,11,17,6A, 6C,8,10, 32. Ved fuldmagt 9,27 og 35. I alt 29 husstande ud af 39 mulige (1 husstand i restance, og dermed ikke stemmeberettiget ) 1. Valg af dirigent: Bente nr.14 2. Beretning om foreningens virksomhed, Alle medlemmer har fået tilsendt en…

Læs mere →

Referat generalforsamling Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 2019

Referat generalforsamling Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 30.04.2019 Fremmødte husnumre: 2,4, 6b, 12, 14, 16, 19, 20, 23,25, 27,28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Jørgen Petersen (nr. 21) giver fuldmagt til at Claus (nr. 19), kan afgive stemme på hans vegne på generalforsamlingen.  Valg af dirigent Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Beretning…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 2018

Fremmødte husnumre: 2, 4, 6B, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 33 og 39. 1. Valg af dirigent Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Beretning om foreningens virksomhed Formanden gav sin beretning for året 2017, som har båret præg af arbejdet med at få grundejerforeningen tinglyst på matriklerne. Efter…

Læs mere →

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Alle husstande var repræsenteret enten ved fremmøde eller fuldmagt undtagen nummer 31, 37 og nummer 5. 1. Valg af dirigent og referent Bente naver blev valgt som dirigent. Bente gav en kort orientering om hvad problemet er. Ved at tinglyse pant sammen med vedtægter skal vi betale 2 x 1.660 kr. husstand. Hvis vi ikke…

Læs mere →