Generalforsamling d.07.09.20

Generalforsamling d.07.09.2020 Fremmødt var: 1,3,7,11, 13,15,17,19,21,23,31,33,37,39,41, 2,6A, 6B, 6C,8,10,14,16,22,30,32. Apotherkergaard Ejd. ApS repræsenterer 1,3,7,11,17,6A, 6C,8,10, 32. Ved fuldmagt 9,27 og 35. I alt 29 husstande ud af 39 mulige (1 husstand i restance, og dermed ikke stemmeberettiget ) 1. Valg af dirigent: Bente nr.14 2. Beretning om foreningens virksomhed, Alle medlemmer har fået tilsendt en…

Læs mere →

Referat generalforsamling Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 2019

Referat generalforsamling Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 30.04.2019 Fremmødte husnumre: 2,4, 6b, 12, 14, 16, 19, 20, 23,25, 27,28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Jørgen Petersen (nr. 21) giver fuldmagt til at Claus (nr. 19), kan afgive stemme på hans vegne på generalforsamlingen.  Valg af dirigent Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Beretning…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 2018

Fremmødte husnumre: 2, 4, 6B, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 33 og 39. 1. Valg af dirigent Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Beretning om foreningens virksomhed Formanden gav sin beretning for året 2017, som har båret præg af arbejdet med at få grundejerforeningen tinglyst på matriklerne. Efter…

Læs mere →

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Alle husstande var repræsenteret enten ved fremmøde eller fuldmagt undtagen nummer 31, 37 og nummer 5. 1. Valg af dirigent og referent Bente naver blev valgt som dirigent. Bente gav en kort orientering om hvad problemet er. Ved at tinglyse pant sammen med vedtægter skal vi betale 2 x 1.660 kr. husstand. Hvis vi ikke…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 25-04-2017

Fremmødte husnumre: 2,19,23,33,39,18,30,35,14,12,28,6b og 4 (ved fuldmagt) Herudover Administrea (repræsentant for lejerne) – fra nummer 6C 1. Valg af dirigent Bente blev valgt som dirgent. Gereralforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Formandens beretninn Dirgenten gav order til formanden i forbindelse med årets beregning. Beretning ved Carsten Arlyk 3. Godkendelse af revideret regnskab 2016 Indtægt i Spildevandlauget…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 28-04-2016

Fremmødte: Husnumre 15,19,23,2,4,6b,14,30,27,33,39,28 (ved fuldbagt) 21 (ved fuldmagt) Dagsorden for Grundejerfoening og Spildevandsalug: 1. Valg af dirigent Bente Nielsen 2. Bestyrelse beretning Beretning ved Carsten Arlysk (beretning godkendt) 3. Gedkendlse af revieret regnskab 2015 Regnskabet godkendt 4. Indkomne forslag a) Grundejerforeningen: Ænding af $ 3 således at de omhandlende matr.nr er korretke (matr,nr. 4du Kvarmløse…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 28-4-2015

Fremmødte husnumre: 2 – 4 – 6b – 14 – 30 – 15 – 19 – 21 – 23 – 27 – 37 – 39 1. Valg af dirigent: Peter Willemann 2. Formandens beretning: Løbende reparation af div. Huller, renovation af legeplads; faldgrus m.m. Fælles havedag med oprydning, syrenhegn studset og mange andre småting (stort…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 30-04-2014

Fremmødte husnumre: 2 – 4 – 6b – 15 – 23 – 27 – 28 – 30 – 37 – 39 – 43 1. Valg af dirigent: Lars Højland 2. Formandens beretning: Gennemgang af dagsorden + Lars Højland med status af manglende kontingent fra udlejer og information om nuværende aktivitet med Kurator af konkursboet. Beretning…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 17-04-2013

1. Valg af dirigent: Michael Berthelsen nr. 12 valgt. 2. Formandens beretning: Godkendt af forsamlingen 3. Godkendelse af revideret regnskab 2012: Godkendt af forsamlingen. 1. Indkomne forslag: Maling af huse i 2013, forslag vedtaget af forsamlingen 2. Tinglysning af vedtægter for ejendomme i Hjertebjærgparken: Skal husene pantsættes, pris ca. 36.000 kr. Der opstod en længere…

Læs mere →