Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken
29.11.2021
FORSLAG (juridisk formulering)

Som drøftet på generalforsamling den 14. oktober 2021 er der over tid blevet etableret en række indretninger og bygninger på Grundejerforeningens område af enkelte ejere. Forslagsstillerne stiller forslag om (som alternativ til den vedtagne advokatundersøgelse), at bestyrelsen pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til formål, at arbejde for formel lovliggørelse/godkendelse af de enkelte bygninger/indretninger i samarbejde med brugerne/ejerne, herunder:

  1.  at skabe et overblik over de bygninger/indretninger, som er etableret på fællesareal.
  2.  at afklare i hvilket omfang der er givet brugerne/ejerne de nødvendige tilladelser fra Grundejerforeningen og offentlige myndigheder til bygningerne/indretningerne (herunder brugsrettigheder fra Grundejerforeningen, byggetilladelser etc.) og (hvis det ikke er tilfældet)
  3.  at samarbejde med ejerne/brugerne af de enkelte bygninger/indretninger om at ansøge om evt. myndighedstilladelser og/eller dispensationer, samt formelt anmode Grundejerforeningens bestyrelse om tilladelse/dispensation i det omfang det er nødvendigt.

Bestyrelsens godkendelsesmuligheder er underlagt vedtægterne, samt almindelige foreningsretlige principper, og generalforsamlingen skal høres i nødvendigt omfang. Hvis det ikke er muligt at opnå de nødvendige godkendelser/tilladelser til enkelte bygninger/indretninger, skal arbejdsgruppen meddele dette til den øvrige bestyrelse, som skal træffe evt. yderligere beslutninger