Indkaldelse til generalforsamling 14-10-2021

GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN

Hermed indkaldes til noget forsinket ordinær generalforsamling den 14. oktober 2021 kl. 19.00 (som erstatning for den udskudte generalforsamling der så vidt muligt skulle have været i april).
Vi beklager den noget forsinkede generalforsamling og kan ikke give Corona hele skylden, selv om den får skylden for meget nu for tiden. Vi ville gerne have muligheden for at fremlægge en afklaring på kloak-sagen, sådan at vi faktisk kan komme videre på generalforsamlingen.
Sted: Tølløse Privat- og Efterskole, Kvarmløsevej 37A, Tølløse. Lokale: 19B – ligger på 1.sal i hovedbygningens nordvestlige ende

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed Som en del af bestyrelsen beretning vil bestyrelsen og Grundejerforeningens advokat kort redegøre for status på kloak-/spildevandssagen, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Der bliver udarbejdet en skriftlig vurdering som grundlag for orienteringspunktet, men grundet meget sent svar fra Holbæk Kommune eftersendes denne til medlemmerne hurtigst muligt

3. Godkendelse af revideret regnskab
Årsregnskabet for 2020 vedhæftet

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent, herunder budget for 2021 (budgetforslag er vedlagt)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Ifølge vedtægterne vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. Kasserer Mette Barker stiller op til genvalg. Bestyrelsesmedlem Claus Larsen ønsker ikke at stille op igen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Jørgensen, Hjertebjærgparken 15.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Vi håber at se rigtigt mange til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Grundejerforeningen Hjertebjærgparken