Nyheder den 05-10-2021

Kære alle Vedhæftet modtager I yderligere materiale til generalforsamlingen i vores grundejerforening. Det drejer sig om: *   Bestyrelsens beretning (dagsordenens pkt. 2) *   Notat fra advokat vedr. kloaksag (ligeledes dagsordens pkt. 2) *   Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 4). Der er indkommet 3 forslag med bilag *   Opdateret indkaldelse, hvor de indkomne forslag er medtaget og…

Læs mere →