Svar fra Holbæk vedr. parkering i af elbiler i området

Ved henvendelse til Holbæk Kommune fik bestyrelsen følgende svar angående parkering med elbiler. “Det er umiddelbart vurderet, at Holbæk Kommune ikke har i sinde at indføre en praksis, hvor man med henvisning til bestemmelsen i lokalplanen vil forhindre, at el-drevne personbiler af normal størrelse kan parkere i de lokalplanområder, som er omfattet af denne type…

Læs mere →

Nyheder den 05-10-2021

Kære alle Vedhæftet modtager I yderligere materiale til generalforsamlingen i vores grundejerforening. Det drejer sig om: *   Bestyrelsens beretning (dagsordenens pkt. 2) *   Notat fra advokat vedr. kloaksag (ligeledes dagsordens pkt. 2) *   Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 4). Der er indkommet 3 forslag med bilag *   Opdateret indkaldelse, hvor de indkomne forslag er medtaget og…

Læs mere →