UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN

Kære alle
På grund af de ekstraordinære omstændigheder, der hersker i øjeblikket med Covid-19 (Corona virus), har bestyrelsen besluttet at aflyse den indkaldte generalforsamling 7. april og udskyde den til et senere tidspunkt, som vi vender tilbage med lige så hurtigt som der er ro på situationen.
Vores vedtægter beskriver at vi ”så vidt muligt” skal afholde generalforsamling i april. Mon ikke ordene ”så vidt muligt” hentyder til en så ekstraordinær situation, som verden står i lige nu, hvor der bl.a. gælder et forsamlingsforbud for mere end 10 personer.
Bestyrelsen er ærgerlige over udskydelsen, men håber at alle medlemmer er enige om, at det er det bedste alternativ lige nu.
At udskyde generalforsamlinger anbefales bl.a. af EjendomDanmark, Parcelhusejernes Landsforening m.fl., det kan du læse mere om f.eks. på www.ejd.dk og www.parcelhus.dk
Ind til vi kan afholde generalforsamling kører vi videre efter samme budget som var gældende for 2019.
Regnskabet blev aflagt på den ekstraordinære generalforsamling i februar, så det er i hvert fald klaret.
Bestyrelsen benytter selvfølgelig fortsat tiden til at få klaring på vores problemer omkring kloakledninger m.v.
Hvis generalforsamlingen må udskydes i flere måneder, vil vi rundsende en orientering om arbejdet til jer alle, som desuden vil være en årsberetning (med fokus på de aktuelle problemer). Derudover igangsætter vi ikke nye ”ikke-hastende” aktiviteter, men vil betragte os som et nødvendigt forretningsudvalg, hvor de siddende bestyrelsesmedlemmer fortsætter ind til vi kan afholde valg på en generalforsamling.
Hvis vi ikke hører indvendinger fra jer senest den 25/3, tillader vi os at antage at I er enige.
Hvis mange medlemmer er imod udskydelsen, vil vi overveje, hvordan vi så kan lykkes at afholde generalforsamling uden risiko for at sprede virussen mellem os.
Pas på jer selv og jeres kære i denne helt usædvanlige tid !

Mvh
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Hjertebjærgparken