Udsendt til alle grundejere 23/3 2021

Kære grundejere

Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal vi så vidt muligt afholde generalforsamling inden udgangen af april og indkalde til den med 1 måneds varsel.

Da vi kommer til at have vigtige drøftelser og træffe vigtige beslutninger omkring kloaksagen, er det nødvendigt at alle får mulighed for at deltage og ytre sig på ordentlig vis. Bestyrelsen har derfor besluttet at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde generalforsamlingen digitalt og vi må i stedet udskyde den ind til forsamlingsforbuddet er ændret.

Vi sender i løbet af nogle uger en generel orientering til jer alle, hvor også kloaksagen kommer til at indgå.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

G/F Hjertebjærgparken

CVR 34 38 43 98