GENERALFORSAMLING 17-04-2013

1. Valg af dirigent: Michael Berthelsen nr. 12 valgt.

2. Formandens beretning: Godkendt af forsamlingen

3. Godkendelse af revideret regnskab 2012: Godkendt af forsamlingen.

1. Indkomne forslag: Maling af huse i 2013, forslag vedtaget af forsamlingen
2. Tinglysning af vedtægter for ejendomme i Hjertebjærgparken: Skal husene pantsættes, pris ca. 36.000 kr.
Der opstod en længere debat angående dette punkt med div. Tvivlsspørgsmål
ang. Kreditforeningernes prioritets rækkefølge.
Der blev foreslået at bestyrelsen skulle arbejde videre med dette forslag med
vores advokat for at få vurderet og gennemarbejdet de muligheder der er til
stede, inden vores vedtægter bliver rettet. Max beløb til Adv. 10.000 kr.

Dette forslag kom til afstemning og der var 14 for og 1 imod.

Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2013
5. Spildevandslaug budget vedtaget.
Grundejerforening: rettelse til budget, der blev foreslået at der skulle afsættes
et beløb på ca. 2.000 til legepladsen til sand/maling m.m.
Anita Just vil indhente tilbud fra Claus Hjertebjerggaard.
Kontingent blev uændret 750 kr x 4 kvartaler = 3.000 kr årligt
Disse forslag blev vedtaget af forsamlingen.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Kasserer: Mette Barker Nr. 23
Bestyrelses medlem: Michael Berthelsen Nr. 12
Suppleant: Anita Justesen Nr. 16

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisorer: Peter Willemann Nr. 15 + John Kongsted Pedersen Nr. 6B
Revisor suppleant: Connie Christensen Nr. 19.

8. Eventuelt:
Der blev debatteret lidt angående parkering v. Nr 6b, og Lars lovede at tage sig af det.
Der blev brugt en del tid på vores huller i vejene, som er opstået i vinter, der var specielt en grundejer der havde meget at indvende. Sean forklarede hvorfor der ikke er rettet op på dette før frosten er gået af jorden.