2024 forslag til generalforsamling

Kære alle

Hermed alle indkomne forslag til generalforsamlingen på torsdag.

4a) Forslag fra Sean om administration af foreningen

4b) Forslag fra Henning om selvstændige møder vedr. kloak

4c) Forslag fra Henning om mere system ang. maling af huse

4d) Forslag fra Henning om 20 km/t skilt

4e) Forslag fra Henning om meddelelse til naboer

4f) Forslag fra Connie om nedsættelse af kontingent samt tinglysning

4g) Forslag fra Connie vedr. gravetilladelser

4h) Forslag fra Hanne om indhentning af tilbud

Vi håber mange møder op.

Vi vil for god ordens skyld gøre opmærksom på at hvert medlem ifølge vedtægternes §8 maksimalt kan møde op med 1 fuldmagt.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

 

2024 Generalforsamling Indkomne forslag