Udsendt til alle grundejere 23/3 2021

Kære grundejere Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal vi så vidt muligt afholde generalforsamling inden udgangen af april og indkalde til den med 1 måneds varsel. Da vi kommer til at have vigtige drøftelser og træffe vigtige beslutninger omkring kloaksagen, er det nødvendigt at alle får mulighed for at deltage og ytre sig på ordentlig vis. Bestyrelsen…

Læs mere →

Generalforsamling d.07.09.20

Generalforsamling d.07.09.2020 Fremmødt var: 1,3,7,11, 13,15,17,19,21,23,31,33,37,39,41, 2,6A, 6B, 6C,8,10,14,16,22,30,32. Apotherkergaard Ejd. ApS repræsenterer 1,3,7,11,17,6A, 6C,8,10, 32. Ved fuldmagt 9,27 og 35. I alt 29 husstande ud af 39 mulige (1 husstand i restance, og dermed ikke stemmeberettiget ) 1. Valg af dirigent: Bente nr.14 2. Beretning om foreningens virksomhed, Alle medlemmer har fået tilsendt en…

Læs mere →

GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN – 2020

GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 7. april 2020 kl. 19.00 Sted: Hjertebjerggård selskabslokale Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om foreningens virksomhed herunder gives også en opdatering på bestyrelsens aktuelle arbejde med de igangværende sager og der bliver mulighed for at stille spørgsmål Godkendelse af revideret regnskab Årsregnskabet for 2019 blev godkendt på…

Læs mere →

Referat generalforsamling Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 2019

Referat generalforsamling Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 30.04.2019 Fremmødte husnumre: 2,4, 6b, 12, 14, 16, 19, 20, 23,25, 27,28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Jørgen Petersen (nr. 21) giver fuldmagt til at Claus (nr. 19), kan afgive stemme på hans vegne på generalforsamlingen.  Valg af dirigent Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Beretning…

Læs mere →

Vedtægter for Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

§1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Hjertebjærgparken”. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. §2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejermæssige interesser i alle fællesanliggender. I henhold til den for udstykningen gældende lokalplan skal foreningen forestå drift og vedligeholdelse af de til udstykningsområdet hørende fællesarealer, herunder fordelingsveje, gæsteparkeringsareal, boligveje og grønne områder. Stk. 2: Snerydning: Grundejerforeningen…

Læs mere →

GENERALFORSAMLING 2018

Fremmødte husnumre: 2, 4, 6B, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 33 og 39. 1. Valg af dirigent Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Beretning om foreningens virksomhed Formanden gav sin beretning for året 2017, som har båret præg af arbejdet med at få grundejerforeningen tinglyst på matriklerne. Efter…

Læs mere →

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Alle husstande var repræsenteret enten ved fremmøde eller fuldmagt undtagen nummer 31, 37 og nummer 5. 1. Valg af dirigent og referent Bente naver blev valgt som dirigent. Bente gav en kort orientering om hvad problemet er. Ved at tinglyse pant sammen med vedtægter skal vi betale 2 x 1.660 kr. husstand. Hvis vi ikke…

Læs mere →