Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken 29.11.2021 FORSLAG (juridisk formulering) Som drøftet på generalforsamling den 14. oktober 2021 er der over tid blevet etableret en række indretninger og bygninger på Grundejerforeningens område af enkelte ejere. Forslagsstillerne stiller forslag om (som alternativ til den vedtagne advokatundersøgelse), at bestyrelsen pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til formål,…

Læs mere →

Nyheder den 05-10-2021

Kære alle Vedhæftet modtager I yderligere materiale til generalforsamlingen i vores grundejerforening. Det drejer sig om: *   Bestyrelsens beretning (dagsordenens pkt. 2) *   Notat fra advokat vedr. kloaksag (ligeledes dagsordens pkt. 2) *   Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 4). Der er indkommet 3 forslag med bilag *   Opdateret indkaldelse, hvor de indkomne forslag er medtaget og…

Læs mere →

Indkaldelse til generalforsamling 14-10-2021

GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN Hermed indkaldes til noget forsinket ordinær generalforsamling den 14. oktober 2021 kl. 19.00 (som erstatning for den udskudte generalforsamling der så vidt muligt skulle have været i april). Vi beklager den noget forsinkede generalforsamling og kan ikke give Corona hele skylden, selv om den får skylden for meget nu for tiden. Vi ville…

Læs mere →

Udsendt til alle grundejere 23/3 2021

Kære grundejere Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal vi så vidt muligt afholde generalforsamling inden udgangen af april og indkalde til den med 1 måneds varsel. Da vi kommer til at have vigtige drøftelser og træffe vigtige beslutninger omkring kloaksagen, er det nødvendigt at alle får mulighed for at deltage og ytre sig på ordentlig vis. Bestyrelsen…

Læs mere →

Generalforsamling d.07.09.20

Generalforsamling d.07.09.2020 Fremmødt var: 1,3,7,11, 13,15,17,19,21,23,31,33,37,39,41, 2,6A, 6B, 6C,8,10,14,16,22,30,32. Apotherkergaard Ejd. ApS repræsenterer 1,3,7,11,17,6A, 6C,8,10, 32. Ved fuldmagt 9,27 og 35. I alt 29 husstande ud af 39 mulige (1 husstand i restance, og dermed ikke stemmeberettiget ) 1. Valg af dirigent: Bente nr.14 2. Beretning om foreningens virksomhed, Alle medlemmer har fået tilsendt en…

Læs mere →