Udsendt til alle grundejere 23/3 2021

Kære grundejere Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal vi så vidt muligt afholde generalforsamling inden udgangen af april og indkalde til den med 1 måneds varsel. Da vi kommer til at have vigtige drøftelser og træffe vigtige beslutninger omkring kloaksagen, er det nødvendigt at alle får mulighed for at deltage og ytre sig på ordentlig vis. Bestyrelsen…

Læs mere →