Hegn & Hæk

Afgrænsning af egen parcel

Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling, har bestyrelsen udarbejdet et paradigma for hæk og hegn:

Afgrænsning af egen parcel, skal være levende hegn opsat i skel.
Dispensation herfra kan bevilges af grundejerforeningens bestyrelse

Bemærk: Dispensation kan gives såfremt følgende punkter alle er opfyldt

Den maksimale udvidelse af parcel er 75 cm imod åbne arealer.

Den maksimale vejledende højde er 130 cm.

Udvidelsen er i naturlig forbindelse med eksisterende parcel.

Afgrænsningen skal udføres enten som levende hegn (med eller uden dyrehegn), eller hegn.

Bemærk:  Vælges opsat hegn skal dette endvidere opfylde følgende punkter:

Hegn skal opføres i naturmaterialer, malet hvidt som husene.

Hegn skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af grundejerforeningens bestyrelse.

Bemærk:  Dispensation fra et eller flere punkter behandles enkeltvis af grundejerforeningens bestyrelse.

Det vil sige, at såfremt der ikke søges eller opnås dispensation, skal alle afgrænsninger følge lokalplanen.