Referat generalforsamling 2018

maj
10

Referat
Generalforsamling Hjertebjærgparken 17/4-18

Fremmødte husnumre: 2, 4, 6B, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 33 og 39.

1. Valg af dirigent

Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Beretning om foreningens virksomhed

Referat ekstraordinær generalforsamling 2017 (stiftende)

maj
10

Referat stiftende generalforsamling Hjertebjærgparken

Hjertebjerggaard 19.09.2017

Alle husstande var repræsenteret enten ved fremmøde eller fuldmagt undtagen nummer 31, 37 og nummer 5.

1. Valg af dirigent og referent

Bente naver blev valgt som dirigent.

Bente gav en kort orientering om hvad problemet er. Ved at tinglyse pant sammen med vedtægter skal vi betale 2 x 1.660 kr. husstand. Hvis vi ikke gør det skal der betales 1.660 kr. + et honorar på typisk 2-3.000 kr. til en advokat ved et evt. salg.

Referat generalforsamling 2017

jul
06

Referat fra generalforsamling i Hjertebjærgparken d. 25.04.2017

Fremmødte husnumre:
2, 19, 23, 33, 39, 18, 30, 35, 14, 12, 28, 6B og 4 (ved fuldmagt)
Herudover Administrea (repræsentant for lejerne) – fra nummer 6C

1. Valg af dirigent
Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden i forbindelse med årets beretning.
Beretning ved Carsten Arlyk

Referat fra Generalforsamling april 2016

apr
29

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken d. 28.04.16
Fremmødte: Husnumre: 15, 19, 23, 2, 4, 6b, 14, 30, 27, 33, 39, 28 (ved fuldmagt), 21 (ved fuldmagt)
Dagsorden for Grundejerforening og Spildevandslaug:
1. Valg af dirigent
Bente Nielsen

2. Bestyrelsens beretning
Beretning ved Carsten Arlyk (beretning godkendt)

3. Godkendelse af revideret regnskab 2015
Regnskabet godkendt

Affaldskaldender 2016

Ovenfor ses kalenderen over tømme dage i 2016

Referat fra Generalforsamling april 2016

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertebjærgparken d. 28.04.16
Fremmødte: Husnumre: 15, 19, 23, 2, 4, 6b, 14, 30, 27, 33, 39, 28 (ved fuldmagt), 21 (ved fuldmagt)
Dagsorden for Grundejerforening og Spildevandslaug:
1. Valg af dirigent
Bente Nielsen

2. Bestyrelsens beretning
Beretning ved Carsten Arlyk (beretning godkendt)

3. Godkendelse af revideret regnskab 2015
Regnskabet godkendt

P-Zone

nov
19

Som lovet ved den ekstra ordinærer generalforsamling, er vores samarbejds aftale med Parkering Danmark blevet lagt på hjemmesiden.
Den ligger under forsiden i højre side, det kræver dog at man er oprettet som bruger her på siden for at se den.
Dem som har tilmeldt sig vores nyhedsbrev har automatisk også en bruger.
brug linket "Log Ind" i menuen for at logge ind.